Home Verzenden Levereringsvoorwaarden Betaalwijzen Afhalen Veiligheid vliegeren
 
 
Producten
Protectie
Freestyle Step
BMX Freestyle
BMX Parts
Extra
Contact

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

Levereringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

De hieronder staande Algemene Leveringsvoorwaarden van APTRAXION (KVK 24329716), gelden vanaf 1 oktober 2012
01. Bestelling
De producten kunnen via de shop besteld worden. Uitlevering van de bestelling zal geschieden nadat de factuur voldaan is of voor rembours is gekozen.
Bestellingen dienen via de webshop of email geplaatst te worden.
02. Prijzen
De prijzen van de producten in de WebShop zijn inclusief 21% BTW.
Alle producten zijn per stuk geprijsd in de WebShop. APTRAXION kent een minimale orderbedrag van 25,-. Indien het orderbedrag lager is dan 250,- wordt 7,50 verzendkosten in rekening gebracht. Bij verzending van buggies wordt altijd verzendkosten berekend.
Bij bestellingen vanaf 1000,- zal deze in behandeling genomen worden na 50 procent aanbetaling te hebben voldaan. Speciale actieprijzen zijn geldig tot de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen. Actieartikelen kunnen niet teruggenomen worden.
03. Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake van verkoop, levering en consulting van producten en/of diensten door APTRAXION en de producten uit onze Webshop, waarvan de betaling niet à contant is geschied.
04. Leveringsvoorwaarden
Indien een product is besteld, is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoord aan de overeenkomst.
05. Betalingsvoorwaarden
De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, vooraf of onder rembours (7,50 extra kosten).
06. Overschrijding betalingstermijn
Bij overschrijding van de betalingstermijn is APTRAXION zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 85,- alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van APTRAXION op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.
07. Tegenbewijs
Behoudens tegenbewijs strekken de factuur en de daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.
08. Standaardprocedure
De standaardprocedure welke APTRAXION hanteert is: Indien betaling binnen de betaaltermijn uitblijft, volgt een betalingsherinnering. Het factuurbedrag wordt niet verhoogd. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede herinnering gezonden worden. Deze is verhoogd met 10,00 administratiekosten. Leidt deze herinnering opnieuw niet tot betaling, dan volgt een aanmaning. Deze is verhoogd met 15,00 administratiekosten en 1% rente per maand gerekend vanaf de originele uiterste betaaldatum. Indien ook hier niet op gereageerd wordt, volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht en zullen minimaal 85,- per factuur bedragen.
09. Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Het Nederlands recht is van toepassing.
10. Aanvullende voorwaarden
Indien de geleverde zaak naar het oordeel van de cliënt niet voldoet aan de te verwachten kwaliteitseisen, is de cliënt gerechtigd de bestelling op eigen kosten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren aan APTRAXION.
Deze retournering dient onder motivering te geschieden waarom het artikel niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Indien APTRAXION instemt met de motivatie van de klant, wordt de koopovereenkomst herroepen. Ingeval van twijfel krijgt APTRAXION de voordeel van de twijfel. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs, verminderd met de door APTRAXION betaalde verzendkosten, zal door APTRAXION gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat in de originele verpakking.
11. Uitsluiting
Uitgesloten van retourrecht als genoemd in artikel 10 zijn artikelen die op speciaal verzoek van cliënt door APTRAXION zijn besteld bij derden. APTRAXION brengt de cliënt vooraf op de hoogte als het om dergelijke artikelen gaat. Gebruikte dan wel beschadigde goederen, zijn uitgesloten van retourname.
12. Acceptatie
Met het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.